/* */

கல்வி

கல்வி

குமாரபாளையம், JKKN கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் சாலை பாதுகாப்பு...

JKKN கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் என்.எஸ்.எஸ் மற்றும் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம் இணைந்து சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு முகாமை நடத்தியது.

குமாரபாளையம், JKKN கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு முகாம்
கல்வி

மற்ற தொழில்நுட்ப பட்டதாரிகளில் இருந்து ஐஐடி.,யை வேறுபடுத்தும் 10...

மற்ற தொழில்நுட்ப பட்டதாரிகளிடமிருந்து ஐஐடி-ஐ அடிக்கடி வேறுபடுத்தும் பத்து விஷயங்கள் குறித்து பார்ப்போம்.

மற்ற தொழில்நுட்ப பட்டதாரிகளில் இருந்து ஐஐடி.,யை வேறுபடுத்தும் 10 விஷயங்கள்
கல்வி

அறிவுக்கனிகளில் பங்கு கொடுத்த ஆசானை போற்றுவோம்..!

உலகை வடிவமைப்பதில் ஆசிரியர்களின் பங்கு மகத்தானது.அந்த மகத்தான பணிக்கு செய்யும் கௌரவமே ஆசிரியர் தினம். ஆசிரியர்களைப் போற்றுவோம்.

அறிவுக்கனிகளில் பங்கு கொடுத்த ஆசானை போற்றுவோம்..!